Obróbka CNC podkładek metalowych – zastosowanie w przemyśle

Obróbka CNC podkładek metalowych – zastosowanie w przemyśle

Obróbka metali
Podkładki metalowe zyskują na swojej popularności. Jesteśmy świadomi, że do ich precyzyjnego wykonania potrzebny jest najwyższej jakości system pracy obejmujący zarówno nowoczesny park maszyn, którym dysponujemy, jaki i odpowiedniej klasy materiały. Nasza jakość i obsługa sprawiają, że jesteśmy jednym z wiodących dostawców precyzyjnych, niestandardowych podkładek regulacyjnych. Oferujemy wysokiej jakości produkcję szeregu podkładek metalowych, w tym podkładek płaskich lub laminowanych.  Oferujemy specjalistyczne podkładki i elementy dystansowe wykonane podczas obróbki CNC aluminium, stali nierdzewnej, neoprenu, mosiądzu, miedzi i innych materiałów. Jesteśmy elastyczni i zawsze dbamy o spełnienie wszystkich potrzeb klienta. Do czego służą podkładki dystansowe? Metalowe podkładki najczęściej sprawdzają się do wyrównywania odstępów między dwoma powierzchniami. Pozwalają na kompensację zużycia lub akumulację tolerancji (odchylenie wymiarowe). Innym powszechnym zastosowaniem podkładek regulacyjnych jest regulacja łożyska. Podkładki są wszechstronne, dlatego znajdują zastosowanie w tak wiele branżach.  Luki między komponentami mogą prowadzić do poruszania…
Read More
CNC machining of metal shims – industrial applications

CNC machining of metal shims – industrial applications

Obróbka metali
Metal pads are gaining in popularity. We are aware that in order to make them precisely, you need a top-quality working system that includes both the modern machinery we have at our disposal and the right grade of materials. Our quality and service make us one of the leading suppliers of precision custom shims. We offer high quality production of a range of metal shims, including flat or laminated shims. We offer specialist shims and spacers made by CNC machining aluminium, stainless steel, neoprene, brass, copper and other materials. We are flexible and always ensure that all customer needs are met. What are spacers used for? Metal shims are most often used to compensate for gaps between two surfaces. They allow wear compensation or tolerance accumulation (dimensional deviation). Another common…
Read More
Podkładki z mosiądzu – zróżnicowane zastosowanie w przemyśle

Podkładki z mosiądzu – zróżnicowane zastosowanie w przemyśle

Produkcja CNC
Podkładki z mosiądzu są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Ich ogromną zaletą, która pożądana jest w większości branży jest bardzo wysoka odporność. Dodatkowo oferują wysokiej klasy estetykę, której nie zapewniają wszystkie podkładki dystansowe.  Nasza firma zajmuje się nowoczesną obróbką CNC mosiądzu, produkuje najwyższej jakości mosiężne podkładki regulacyjne, dzięki dzięki czemu możemy nazwać się specjalistami w swojej branży, dając naszym klientom rzetelne porady i produkty optymalizujące ich postępowanie. Korzystając z naszych udoskonalonych nowoczesnych procesów, rozwiniętego parku maszyn i wiedzy naszych specjalistów, gwarantujemy, że powstałe wówczas części są odpowiednio dostosowane do określonego przez Państwa celu. W tym wpisie chcemy pokazać główne branże, w których świetnie sprawdzi się zastosowanie podkładek mosiężnych. Co to są podkładki regulacyjne z mosiądzu? Podkładki regulacyjne to elementy, które mają na celu regulować przestrzeń (luz) pomiędzy dwoma powierzchniami. Zazwyczaj są to części płaskie,…
Read More
Brass washers – diverse industrial applications

Brass washers – diverse industrial applications

Produkcja CNC
Brass washers are widely used in many industries. Their great advantage, which is desirable in most industries, is their very high resistance. In addition, they offer a high-end aesthetic that all spacers do not provide. Our company is involved in the modern CNC machining of brass and produces the highest quality brass shims, allowing us to call ourselves specialists in our field, giving our customers sound advice and products to optimise their proceedings. Utilising our improved modern processes, developed machinery and the knowledge of our specialists, we ensure that the resulting parts are then properly tailored to your specified purpose. In this blog post, we would like to show you the main industries in which the use of brass washers will work well. What are brass shims? Shims are components…
Read More
CNC machining for the medical industry

CNC machining for the medical industry

Produkcja CNC
The medical industry is an industry that requires a high level of precision and expertise in equipment design. It is used to treat many diseases, to improve the quality of people's lives, so it is important that it is made from the best quality materials. Medical equipment includes parts that can be created using a variety of traditional and automated techniques. CNC machining is one of the most popular techniques of modern automated machining, used to create equipment parts for the medical industry. Below we would like to introduce you to the benefits of CNC machining for the medical industry. What is CNC machining? CNC machining is a process in which programmed computer software dictates the movement of tools and machines. This process allows multiple machines from milling machines, grinders,…
Read More
Obróbka CNC dla przemysłu medycznego

Obróbka CNC dla przemysłu medycznego

Produkcja CNC
Przemysł medyczny jest branżą, która wymaga wysokiego poziomu precyzji i wiedzy specjalistycznej w projektowaniu sprzętu. Jest on używany do leczenia wielu chorób, do poprawy jakości życia ludzkiego, dlatego tak ważne jest, aby był wykonany z najlepszej jakości materiałów. Sprzęt medyczny zawiera części, które można stworzyć przy użyciu różnych technik tradycyjnych i automatycznych.  Obróbka skrawaniem CNC to jedna z najpopularniejszych technik nowoczesnej obróbki zautomatyzowanej, wykorzystywana do tworzenia części urządzeń dla branży medycznej.  Poniżej chcemy przybliżyć Państwu korzyści wynikające z zastosowania obróbki CNC dla branży medycznej. Co to jest obróbka CNC? Obróbka komputerowa CNC to proces, w którym zaprogramowane oprogramowanie komputerowe dyktuje ruch narzędzi i maszyn. Proces ten umożliwia równoczesne sterowanie wieloma maszynami od frezarek, szlifierek, tokarek, frezarek, po rutery CNC. Dzięki technologii CNC stało się możliwe wykonywanie wielu czynności przy użyciu jednej maszyny. Proces…
Read More
How to maximise the efficiency of your CNC machining process – guide

How to maximise the efficiency of your CNC machining process – guide

Poradnik
CNC machining is one of the most popular and versatile machining techniques, which has developed significantly over the years. Machining is constantly being upgraded and updated with the possibility of new technologies and more machines. This is a major technological advance for the industry. CNC machined parts are therefore very popular, and are widely used in many industries. Increasingly, there is a move away from traditional manual machining to mechanised CNC processes, giving the whole process and end result many advantages, above all time, precision and quality of finish. Below, we will outline the basic elements of CNC machining and tell you how to take full advantage of its many conveniences. CNC machining process versus traditional plastics machining process - differences and similarities At the outset, it should be noted…
Read More
Jak zmaksymalizować wydajność procesu obróbki CNC – poradnik

Jak zmaksymalizować wydajność procesu obróbki CNC – poradnik

Poradnik
Obróbka CNC to jedna z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych technik obróbki, który na przestrzeni lat znacząco się rozwinął. Obróbka mechaniczna stale się unowocześnia i aktualizuje o możliwości użycia nowych technologii i kolejnych maszyn. Jest to duży postęp technologiczny dla branży. Dlatego też części obrabiane CNC cieszą się dużą popularnością, są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnej, ręcznej obróbki na rzecz zmechanizowanych procesów CNC, dzięki czemu cały proces oraz efekt końcowy zyskuje wiele korzyści, przede wszystkim czas, precyzję i jakość wykończenia. Poniżej przedstawimy podstawowe elementy obróbki CNC oraz opowiemy jak w pełni korzystać z jej wielu udogodnień. Proces obróbki CNC a tradycyjny proces obróbki tworzyw - różnice i podobieństwa Na samym początku należy zaznaczyć, że proces obróbki CNC tworzyw sztucznych daje niesamowite możliwości wykończeniowe. Pozwala…
Read More
Obróbka metali nieżelaznych

Obróbka metali nieżelaznych

Obróbka metali
Metale nieżelazne, zwane także metalami kolorowymi to wszystkie metale i ich stopy, w których nie ma żelaza. Obecnie na rynku można spotkać je w różnych formach, pod różną postacią. Ze względu na różnorodne właściwości znajdują zastosowanie w wielu miejscach przemysłu. Brąz, mosiądz i aluminium to topowa trójka najczęściej wykorzystywanych materiałów tej kategorii. Co oferujemy? Rozbudowany park maszyn i wykwalifikowana kadra specjalistów pozwalają nam wykonywać nawet najtrudniejsze realizacje na najwyższym poziomie w krótkim czasie. Jesteśmy chętni do czynnej współpracy z klientem, uwzględniania potrzeb, przy realizacji następujących usług: toczenie metali kolorowychfrezowanie metali kolorowychcięcie metali kolorowych Obróbka CNC aluminium Oferujemy toczenie CNC aluminium oraz frezowanie CNC aluminium. Aluminium ze względu na swoje właściwości jest jednym z najpopularniejszych metali stosowanych w przemyśle. Znajdziemy go zarówno w przemyśle budowlanym, lotniczym czy wydobywczym. Części obrabiane z…
Read More