How to maximise the efficiency of your CNC machining process – guide

How to maximise the efficiency of your CNC machining process – guide

Poradnik
CNC machining is one of the most popular and versatile machining techniques, which has developed significantly over the years. Machining is constantly being upgraded and updated with the possibility of new technologies and more machines. This is a major technological advance for the industry. CNC machined parts are therefore very popular, and are widely used in many industries. Increasingly, there is a move away from traditional manual machining to mechanised CNC processes, giving the whole process and end result many advantages, above all time, precision and quality of finish. Below, we will outline the basic elements of CNC machining and tell you how to take full advantage of its many conveniences. CNC machining process versus traditional plastics machining process - differences and similarities At the outset, it should be noted…
Read More
Jak zmaksymalizować wydajność procesu obróbki CNC – poradnik

Jak zmaksymalizować wydajność procesu obróbki CNC – poradnik

Poradnik
Obróbka CNC to jedna z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych technik obróbki, który na przestrzeni lat znacząco się rozwinął. Obróbka mechaniczna stale się unowocześnia i aktualizuje o możliwości użycia nowych technologii i kolejnych maszyn. Jest to duży postęp technologiczny dla branży. Dlatego też części obrabiane CNC cieszą się dużą popularnością, są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnej, ręcznej obróbki na rzecz zmechanizowanych procesów CNC, dzięki czemu cały proces oraz efekt końcowy zyskuje wiele korzyści, przede wszystkim czas, precyzję i jakość wykończenia. Poniżej przedstawimy podstawowe elementy obróbki CNC oraz opowiemy jak w pełni korzystać z jej wielu udogodnień. Proces obróbki CNC a tradycyjny proces obróbki tworzyw - różnice i podobieństwa Na samym początku należy zaznaczyć, że proces obróbki CNC tworzyw sztucznych daje niesamowite możliwości wykończeniowe. Pozwala…
Read More
Praktyczny poradnik wyboru materiału do obróbki CNC

Praktyczny poradnik wyboru materiału do obróbki CNC

Poradnik
Podczas upływu lat również przemysł w obróbce metali i tworzyw  przeszedł  gruntowne zmiany. Maszyny , które mogły wykonywać tylko jedną operacje podczas wykonywania danego detalu zastąpiono nową technologią. Na rynku zaczęły pojawiać się coraz nowsze maszyny typu CNC. Otóż jest to skrót od angielskiego terminu Computerized Numerical Control, czyli komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych. Był to przełom w produkcji. Teraz jedna maszyna mogła wykonywać wiele operacji z bardzo dużą dokładnością , powtarzalnością oraz prędkością co umożliwiło znaczne obniżenie kosztów produkcji. Na tego typu maszynach mamy możliwość poddać obróbce różnego rodzaju materiały np. : PoliamidyTworzywa termoplastyczneTeflon PTFEDrewnoAluminiumStalmosiądz Wszystko wskazuje na to , że maszyny CNC są najbardziej wydajnymi maszynami i cieszą się ogromną popularnością !     Odpowiedni dobór materiału w procesie obróbki CNC: Bardzo ważnym elementem obróbki CNC jest odpowiednim dobór materiału. Maszyny CNC są używane do…
Read More