OBRÓBKA SKRAWANIEM CNC - Frezowanie, Toczenie, Gięcie, Walcowanie

Napisz

cnc@metalprec.pl

Zadzwoń

797 505 645

Jak wykonać gwint zewnętrzny i wewnętrzny

Toczenie gwintów jest jedną z najbardziej wymagających technik obróbki skrawaniem. Pozytywna kontrola wiórów, przewidywalna trwałość narzędzia i stała jakość części są niezwykle trudne do osiągnięcia podczas toczenia gwintów. Aby wykonać wysokiej jakości gwinty, potrzebujesz wielu przejść za pomocą specjalistycznych narzędzi. Dzieląc całkowitą głębokość skrawania gwintu na mniejsze segmenty, krytyczny promień naroża płytki nie jest przeciążony.

Toczenie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

Na czym polega proces nacinania gwintów zewnętrznych?

Podczas nacinania gwintów zewnętrznych, przedmiot może być trzymany w uchwycie lub zamocowany pomiędzy dwoma centrami. Przy wycinaniu gwintów wewnętrznych, przedmiot jest trzymany w uchwycie. Narzędzie porusza się po elemencie liniowo, zabierając wióry z obrabianego przedmiotu przy każdym przejściu. Zazwyczaj 5 do 7 lekkich cięć tworzy prawidłową głębokość gwintu. Aby przystąpić do tej czynności należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia :

 • należy zastosować odpowiednią ilość przejść
 • należy unikać wzbudzania drgań podczas procesu obróbki
 • posuw powinien być równy podziałce, czyli skokowi gwintu
 • należy ustawić narzędzia względem przedmiotu oraz ostrze na wysokości osi obrotu
Produkcja gwintu zewnętrznego

Jak wygląda proces nacinania gwintów wewnętrznych?

Gwinty wewnętrzne (żeńskie) to gwinty na powierzchniach wklęsłych. Te typy gwintów są obrabiane za pomocą narzędzia do gwintowania z pojedynczą wargą. Aby wkręcić śrubę w obrabiany przedmiot, potrzebujesz gwintu wewnętrznego. Proces nacinania gwintów dla gwintów wewnętrznych można wykonać przez gwintowanie ręczne lub gwintowanie maszynowe.

 • Wyśrodkuj za pomocą punktaka, a następnie wywierć otwór rdzeniowy wiertłem krętym.
 • Przy pomocy pogłębiacza 90° wykonaj fazę w otworze rdzeniowym.
 • Umieścić kran w kluczu do kranu i obrócić go w otworze rdzeniowym w celu nacięcia gwintu.
Produkcja gwintu wewnętrzego

Wskazówki dotyczące obróbki gwintów

Biorąc pod uwagę kilka korzyści, nie wystarczy wiedzieć, jak nacinać nici. Istotne jest również poznanie najlepszych sposobów wykorzystania technologii nacinania gwintów. Tutaj znajdziesz kilka wskazówek projektowych dotyczących zastosowań związanych z gwintowaniem.

 • Na końcu gwintów wewnętrznych powinien znajdować się pogłębiacz.
 • Niższe nici są lepsze niż wyższe, jeśli nie ma specyfikacji.
 • Używanie standardowych rozmiarów i kształtów nici jest bardziej ekonomiczne.
 • Początkowy koniec gwintu powinien mieć płaską powierzchnię, która musi być zgodna z osią środkową gwintu.
 • Rurowe części powinny mieć zwiększoną grubość ścianki, aby wytrzymać nacisk formowania lub cięcia.
 • Końce części z gwintem zewnętrznym powinny mieć fazę.